Resekort till och från skolan

Resekort till dagliga resor mellan bostad och skola, ges i form av resekort med skolbiljett till gymnasieelever som uppfyller villkoren. Ansök i din hemkommun. Du ansöker via vår nya e-tjänst. OBS! Är du under 18 år så är det dina vårdnadshavare som måste göra ansökan.

Din skolbiljett skickas hem till hemadress. Vid utebliven leverans kommer returen till skolan eller kommunen. Då får du vända dig till din skola för att få hjälp.

Ansök via e-tjänsten

Ansökan om resekort gör du via vår e-tjänst. Du loggar in med bank-id. Om du saknar bank-id, så kontakta oss.
Kom ihåg att ny ansökan ska skickas in inför varje nytt läsår!

Ska du studera långt iväg vill du kanske ansöka om inackorderingsbidrag.
Information om inackorderingsbidrag

Information om Resekortet

Har du fått resekortet i brevlådan? Kom ihåg att kortet inte fungerar om du glömt bort att ansöka om skolbiljetten.

Resekortet gäller inte på helger eller sommarlovet

Resekortet med skolbiljett gäller dygnet runt under skoldagar, måndag-fredag, och lovdagar under läsåret (alltså inte under sommarlovet).

Skolbiljetten gäller inte lördagar-söndagar. På helgerna får du köpa biljetter själv (och det går bra att lägga dessa på resekortet).

Spara kortet

Resekortet ska sparas hela studietiden (normalt 3 år). Inför varje nytt läsår ska ny ansökan skickas in. Elever som börjar i årskurs 2 eller årskurs 3 behöver lämna in ansökan om ny skolbiljett och ange sitt kortnummer.

Så fungerar kortet

Resekortet fungerar som bevis för att du är gymnasieelev och att det verkligen är ditt kort du reser med. Kommunen laddar upp de biljetter du behöver för resorna och laddar ditt resekort löpande så länge du är berättigad till resebidrag.

Skolbiljetten i molnet

Villkor för att få resekort
För att få resekort med skolbiljett måste du:

  • vara antagen till och gå i gymnasieutbildning

    ha rätt till studiehjälp/studiestöd

    ha minst 6 km till skolan

    inte ha inackorderingsbidrag.

Senaste ansökningsdatum ("garantidatum" 1 augusti)
För att få ditt resekort med skolbiljett - eller ny skolbiljett till det resekort du redan har - till terminsstarten, ska ansökan vara gjord senast den 1 augusti.
Ansökningarna behandlas i den ordning som de har kommit in till kommunen.

Flytt eller byte av skola
Om du byter skola, flyttar eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla det till kommunen. Om du flyttar till en annan kommun, kan du behålla ditt resekort, men du måste skicka in en ny ansökan om skolbiljett till din nya hemkommun.

Om du tappat eller skadat kortet
Förlorat/skadat/återtaget resekort byts ut mot nytt resekort i vårt Kontaktcentra som du finner på kommunhuset. Vi flyttar din skolbiljett till ersättningskortet. När ersättningskortet hämtas ska du, eller den som hämtar Ditt nya kort, kunna visa att expeditionsavgiften är betald.


Expeditionsavgift för nytt kort (Swish)
Expeditionsavgiften för ett ersättningskort är 100 kronor. Du kan swisha beloppet till kontonummer 123 037 6970. Glöm inte att ange ditt namn + födelsedag (6 siffror, exempelvis 020312 för 12 mars 2002) i meddelandefältet. Någon annan än du kan swisha, men kom ihåg att det är ditt (elevens) namn och sex siffror måste stå i meddelandefältet. Den som swishat kan samtidigt skicka en skärmbild till dig så att du kan visa att avgiften är betald när du ska hämta ersättningskortet.


Om kortet inte fungerar av annat skäl
Är kortets funktion skadat, eller om det inte fungerar av tekniska orsaker, så byts det ut utan kostnad. Det är dock mycket sällan som ett kort slutar fungera. Ett tips är att gå till en biljettautomat på stationen och håll kvar kortet mot läsaren innan du kommer till kommunkontoret. Då får du reda på om det är fel eller om det saknas en biljett på kortet.

Att det saknas Skolbiljett på ditt kort betyder oftast att kortet är skadat (av värme, kyla eller blivit böjda) så att det inte fungerar som det är tänkt. Själva Skolbiljetten har du dock kvar och kan få överförd till ett nytt kort.

Kortet är personligt
Observera också att resekortet är personligt och kan inte ges bort, säljas eller lånas ut till någon annan.

Ansökan för årskurs 2 och 3 kommande läsår
Du som ska börja årskurs 2 eller årskurs 3 på samma utbildning som tidigare, ska ändå ansöka om ny skolbiljett varje läsår.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Utbildning och barnomsorg