Förmåner för gymnasieelev

Som elev i gymnasieskolan kan du ansöka om stöd för att underlätta skolgången. Möjligheten till stöd gäller för alla godkända utbildningar i gymnasieskolan oavsett om du ska gå i din egen kommun, en annan kommunal gymnasieskola eller friskola.

Vanligast är ansökan om bidrag till dagliga resor (skolkort på Skånetrafiken). Detta alternativ är smidigast för dig som valt en skola i Skåne.

Om du uppfyller villkoren för att söka inackorderingsbidrag kan det vara ett bra alternativ.

Du får inte både inackorderingsbidrag och busskort samtidigt.