Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett stöd till kostnaden för boendet och hemresor för elever i gynmasieskolan och gymnasiesärskolan.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten samt att eleven studerar på heltid.

Mer om riktlinjerna för inackorderingsbidrag och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda kan du läsa här (PDF-dokument, 233 kB).

Ansökningsblankett för utskrift. (PDF-dokument, 162 kB)

Ansökningsblankett som formulär. (PDF-dokument, 262 kB)