Vanliga frågor om inackorderingsbidrag

På denna sida kan du finna svar på frågor kring inackorderingsbidrag som du kan söka från kommunen.

Svar på frågor kring inackorderingsbidrag från CSN hittar du här.