Kompisåkning, tillfällig skolskjuts mm

Förutom ordinare skolskjutsresor till och från skolan kan lediga platser i bussarna - under ordnade former - utnyttjas för andra transporter, till exempel kompisåkning, resa till fritidsaktiviteter, konfirmationsläsning.

Alla sådana resor ska följa de rutter som är fastlagda. Vårdnadshavare har i dessa fall ansvar för eleven också under resan och från den plats han/hon kliver av bussen.

Regelverk för kompisåkning vid skolskjuts

Kompisåkning innebär att elever, kostnadsfritt, kan få åka med skolskjutsberättigade kamrater från skolan i kommunens skolskjutsfordon, dock endast i mån av plats.

Vårdnadshavare till såväl icke skolskjutsberättigade elever som skolskjutsberättigade elever som vill åka med en kamrat på annan skolskjutstur än den ordinarie måste lämna in ett undertecknat intyg till skolan och busschauffören.

Elever i Sjöbo kommun har möjlighet att följa med en kamrat på dennes skolskjuts enligt följande regler: Vårdnadshavare måste underteckna ett intyg om att barnet har vårdnadshavares tillåtelse att åka med en kamrats skolskjuts eller fylla i blanketten Kompisåkning.

Alternativ 1: Blanketten intyg om Kompisåkning lämnas i ett exemplar till skolans expedition eller elevens mentor. Skolan behåller den övre delen och signerar underdelen av blanketten som lämnas till busschauffören.

Alternativ 2: Eget intyg ska lämnas i två exemplar med samma innehåll som i blanketten ovan. Ett exemplar överlämnas till skolans expedition och det andra exemplaret lämnas till busschauffören på den skolskjuts som eleven åker med.

När vårdnadshavaren skriver på intyget försäkrar vårdnadshavaren att hon/han är införstådd med att barnet endast kan åka med i mån av plats och att vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn om det inte finns plats på skolskjutsen. Det är tyvärr inte möjligt att få förhandsbesked om ledig plats i skolskjutsen. Den som skriver under är också införstådd med Säkerhetsregler för skolskjuts.

Skolans ansvar för eleven anses aktivt överlämnat till vårdnadshavaren när den ej skolskjutsberättigade eleven lämnat skolan. Vid övernattning tar skolans ansvar vid då eleven återkommer till skolan.

Vid kompisåkning täcks såväl skolskjutsberättigade elever som icke skolskjutsberättigade elever av bussbolagets trafikförsäkring och kommunens olycksfallsförsäkring.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Utbildning och barnomsorg