Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning

Bild över studiehall

Grundläggande vuxenutbildning

(gruv) är avsedd för dig som behöver komplettera eller repetera tidigare utbildning till en nivå som motsvarar årskurs 9 i grundskolan.

Utbildningen erbjuder vuxna en bred allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Vi erbjuder flexibla studier vilket innebär att man har möjlighet att komma till skolan för handledning medan man studerar via Hermods lärplattform Novo. Vi har ett tjugotal datorer till utlåning på plats och handledare i de flesta ämnen.

Gymnasial vuxenutbildning

ger samma kompetens och behörighet som gymnasiestudier i ungdomsskolan.

Med hjälp av vårt kursutbud kan du skaffa dig fullständig gymnasiekompetens eller läsa enstaka kurser. Vuxenutbildningen erbjuder både teoretiska och yrkesinriktade kurser och utbildningar. Vi erbjuder flexibla studier vilket innebär att man har möjlighet att komma till skolan för handledning medan man studerar via Hermods lärplattform Novo. Vi har ett tjugotal datorer till utlåning på plats och handledare i de flesta ämnen.

Se länk till höger för att komma till Hermods webbplats.