Nationella prov

Sedan 1/10 2013 kräver Skolverket att nationella prov genomförs även på Vuxenutbildningen.

De ämnen där nationella prov ingår är Svenska 1, Svenska som andra språk 1, Svenska 3, Svenska som andra språk 3, Engelska 5, Engelska 6, Matematik 1a-c, Matematik 2a-c, Matematik 3b-c och Matematik 4.

På Vuxenutbildningen i Sjöbo gör man den skriftliga delen av det nationella proven på plats hos oss. Provet skall genomföras c:a 2 veckor innan den muntliga examinationen i kursen sker.

Bokning av tid för provskrivning görs till Ann-Louise Svensson eller Patrik Åberg, tel. 0416-270 20. Den muntliga delen av provet görs i samband med den muntliga examinationen.

För ytterligare information om genomförande av nationella prov inom Vuxenutbildningen, klicka här.