Vård och omsorgsutbildning

Vi köper vår Vård-och omsorgssutbildning av Hermods. Utbildningen riktar sig främst till dig som har låg eller ingen tidigare utbildning.

Studierna sker via Hermods lärplattform Novo. Varje kurs består av ett visst antal uppdrag som skall lämnas in samt en examination tillsammans med din webblärare. Man läser utbildningen på distans med möjlighet till handledning på plats samt via webben.

Vi har en lärare i vårdämnen som finns på webben enligt ett förbestämt schema, dels för handledning och dels för gruppdiskussioner. Det finns även möjlighet till validering av kurser. Handledningen på plats sker i lokaler på Verkstadsgatan 2A.

För frågor, ytterligare information samt ansökan kontakta Studie-och Yrkesvägledare Annika Andersson 0416-274 02, Marie Jönsson 0416-274 03 och Per Hagelin 0416-270 43.