Prövning/Validering

Prövning

Om du vill höja ett betyg i en kurs kan du göra en prövning. En prövning innebär att du gör en sk. examination och blir bedömd på kursens alla moment. En prövning kostar 500 kronor och skall betalas in till Sjöbo kommun innan prövningen äger rum.

Vi erbjuder inte prövning i de kurser som innehåller praktik. Detta eftersom det kräver annan kompentens än den vi har. Prövning i delar av kurs är heller inte något vi erbjuder.

Fyll i vår prövningsansökan (PDF-dokument, 23 kB) och skicka den till oss. Vi kontaktar dig när prövningsavgiften är inbetald och ger dig mer information. Har du frågor om detta, vänligen kontakta någon av våra studie-och yrkesvägledare:

Lars Olsson, 0416-27 275 eller :

Marie Jönsson, 0416-27 403 eller :

Annika Andersson, 0416-27 402 eller :

Per Hagelin, 0416-270 43 eller :

Efter prövningen är gjord kommer vi att skicka betyget till dig.

Validering

Validering innebär att man har den kunskap som behövs för att få betyg i kursen. Denna kunskap kan ha erhållits på olika sätt t ex genom arbete.

I samråd med våra studie-och yrkesvägledare eller lärare kommer du fram till vilken kurs som är möjlig att validera och i vilka former detta skall ske. Validering kan avslutas med en prövning som är kostnadsfri för den som bor i Sjöbo kommun.

Efter valideringen skickas betyget till dig.