Yrkes-sfi

Yrkessfi i Skåne - en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket!

Yrkessfi i Skåne är en svenskundervisning (sfi) med fokus på yrkesspråket. Utbildningen är gratis för eleven och betalas av hemkommunen/Arbetsförmedlingen. På vissa Komvuxutbildningar kan kostnader för studiematerial tillkomma.

Målet med Yrkessfi är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Samtliga yrkesutbildningar inom Yrkessfi Skåne hittar du här.