Sjöbo kommun

Uppdaterad information om branden på Metallteknik
(uppdaterad: 150723)

Det ryker fortfarande från Metalltekniks brandhögar och det kommer att göra så ytterligare en tid. Branden har i stort sett upphört, men ibland när vinden tar i eller när det rörs om i högarna så uppstår små bränder i dem. Området övervakas dygnet runt av personal på Metallteknik som också ansvarar för släckningsarbetet och de åtgärder som vidtas. Sedan branden startade har vinden huvudsakligen varit västlig/nordvästlig vilket gjort att brandrök dragit in över olika delar av Sjöbo tätort med omnejd. Röken är ohälsosam och om/när röken förekommer uppmanas boende fortfarande att hålla dörrar, fönster och ventilation stängda samt hålla sig borta från röken så mycket som möjligt.

Anledningen till att branden inte har släckts med vatten är att området där anläggningen ligger är ett känsligt område med mycket genomsläpplig mark. Föroreningar kan därför snabbt spridas med släckvattnet till grund- och ytvatten bl.a. Björkaån. Förutom att miljön i Björkaån kan ta skada, kan föroreningarna spridas vidare till Vombsjön som i sin tur är Sydvattens dricksvattentäkt. Någon möjlighet att samla upp släckvattnet finns inte.

Omrörning görs i det brinnande materialet för att påskynda förloppet så att olägenheten ska upphöra snabbare. Denna åtgärd pågår men den får endast utföras då vinden och därmed röken går mot norr/nordväst. Ibland har vinden vänt snabbt vilket orsakat att röken blåst in över bostadsområden och medfört tillfällen då lukten varit påtaglig. Läget utvärderas kontinuerligt för att hantera situationen på bästa sätt, både för miljön och människors hälsa.

Räddningstjänstens ansvar i detta ärende har upphört. Miljöenheten har sedan branden började, gjort täta inspektioner på anläggningen och fortsätter att kontinuerligt bevaka ärendet. I nuläget finns inte mer information, vi uppdaterar så fort det kommer ny information. Om du är orolig över rökens påverkan på din hälsa, kontakta sjukvårdsupplysningen.

Nyheter