Sjöbo kommun

Nyheter

  • Telia erbjuder lösning för telefoni och bredband via mobilnätet

    Publicerad 22 juni 2016

    För att underlätta övergången till modernare teknik när kopparstationer stängs, installerar Telia, i samarbete med Sjöbo kommun, sin beprövade ersättningslösning för telefoni och bredband via mobilnätet hos ett antal utvalda hushåll i berörda områden.

  • Bredbandsstöd till stora delar av Sjöbo kommun

    Publicerad 21 juni 2016

    Nu är det klart att Teleservice tilldelats bredbandsstöd, för ett av de områden de sökt bidrag till, för att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden.