Bygga nytt, ändra eller riva

Innan du ska bygga, riva eller ändra en byggnad ska du ta ställning till om du behöver söka bygglov eller lämna in en anmälan.

Här kan du läsa om hur du går tillväga. Vi hänvisar i vissa fall till Boverkets hemsida och broschyrer som alltid är uppdaterade och kompletta med trygg och säker information.

Ansök i god tid

Om du behöver ansöka om bygglov, tänk då på att ansöka i god tid. Vi har normalt en tidsfrist på 10 veckor på oss att handlägga ett bygglovsärende. Dessa 10 veckor startar först då vi har fått in kompletta handlingar från dig.

Om ärendet behöver utredas får tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Tidsfristerna i ditt ärende framgår av det "Mottagningsbevis" som vi skickar när en komplett ansökan kommit in från dig.

Du kan läsa här om alla steg som ingår i bygglovsprocessen.

Behöver du söka bygglov?

En bra första vägledning får du i Boverkets broschyr:
Får jag bygga?

Du kan även ta hjälp av Boverkets guide:
Snabbguide för bygglovsbefriade åtgärder (PDF-dokument, 29 kB).

Behöver du göra en anmälan?

Det finns vissa åtgärder som du får lov att göra utan att behöva ansöka om bygglov. På Boverkets hemsida finns utförlig information om vad du får bygga lovfritt och när du istället behöver göra en anmälan.

Boverkets information:
När du inte behöver bygglov

På Boverkets sidor Bygga nytt, om eller till finns även information om marklov, rivningslov, förhandsbesked och kontrollansvarig.

E-tjänster och blanketter

Sjöbo kommun är ansluten till portalen Mittbygge.se. Bakom portalen står bland annat Boverket och Lantmäteriet, som bidrar med kunskap från sina specialområden.

Via portalen Mittbygge.se är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov med mera – direkt via nätet. Du behöver en e-legitimation för att använda tjänsten.

Du kan även använda våra blanketter.