Bygga nytt, ändra eller riva

När man ska bygga, riva eller ändra något på sin fastighet behöver man oftast söka bygglov eller lämna in en anmälan. Det finns några saker man får lov att göra så kallat bygglovsfritt och anmälningsfritt. Läs mer under "Att söka bygglov"

En bra början är Boverkets broschyr "Får jag bygga?" som du kan ladda ner gratis via länken eller hämta på stadsbyggnadsförvaltningen på Ommavägen 30 i Sjöbo.

Om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan, så börja med att besöka Boverkets hemsida boverket.se/Bygga nytt, om eller till. Här finns även information om marklov, rivningslov och förhandsbesked. Ibland krävs kontrollansvarig läs mer om kontrollansvarig.

Behöver jag nybyggnadskarta? Ja, det kan du behöva om du bygger till och/eller nytt inom detaljplan eller inom sammanhållen bebyggelse. Här ser du om du behöver nybyggnadskarta (PDF-dokument, 35 kB). Denna nybyggnadskarta ska användas som situationsplan. Beställning av nybyggnadskarta gör du med denna blankett (PDF-dokument, 28 kB).

Sök bygglov via e-tjänst

Nu kan du också söka bygglov, via nätet. Via portalen Mittbygge.se hittar du, enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov, anmälningspliktiga åtgärder samt anmälan för bygglovsbefriade åtgärder med mera – direkt via nätet.
Du behöver en e-legitimation för att använda tjänsten.

Det går att ansöka om bygglov via blankett (PDF-dokument, 351 kB).

Kontakta bygglovsenheten

Telefontider bygglovshandlägggare mars-april våren 2017

15 mars 13-16 20 mars 13-15 23 mars 9-12  27 mars 13-15

29 mars 9-12 3 april 13-16  5 april 13-16  10 april 13-16

12 april 13-16

Avvikelser kan förekomma vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Under påskveckan (17-21 april) stänger bygglovhandläggarna telefonen.

Du kan boka ett möte med bygglovenhetens handläggare på 0416-271 53 eller via mejl till stadsbyggnad@sjobo.se

Om du meddelar dina frågor och lämnar in ett underlag i form av t.ex. ritningar, illustrationer, fotomontage (d.v.s. en skiss på ett foto som man tar själv) underlättar du för oss så att vi kan ge bättre service.

Måndag, tisdag och onsdag
10:00-12:00 samt 13:00-15:00

Torsdag och fredagar
10:00-12:00

Vi kan inte garantera att vi kan ta emot spontanbesök.

I praktiken är vi ofta flexibla och löser det också.