Utbildning och barnomsorg

I Sjöbo är det familjenämnden som har det övergripande
ansvaret för verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, gymnasium, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Inom grundskolan - från 6 år och upp till 16 år - finns idag cirka 1 600 elever. Skolorna är lokaliserade i Sjöbo tätort, Blentarp, Vollsjö, och Lövestad. Kommunens grundsärskola med fritidshem finns på Färsingaskolan.

I förskolan finns drygt 1 000 barn i åldrarna 1-5 år. Som komplement till förskolorna finns pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Malenagymnasiet har ungefär 200 elever på Fordon- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Hotell – och turismprogrammet och introduktionsprogram.

Vuxenutbildningen finns på Verkstadsgatan 2 A i Sjöbo.