Nyhetsarkiv

 • sep 28

  Säkra besök på våra särskilda boenden

  Regeringen har meddelat att besöksförbudet på särskilda boende upphör att gälla den 1 oktober 2020. Folkhälsomyndigheten har med anledning av detta utformat ...
 • sep 25

  Sjöbos nior blir företagare för en dag

  I utbildningskonceptet e-kampen får högstadieelever prova på att starta och driva företag. Syftet är att eleverna ska lära sig om sig själva, sin egen kreati...
  Godis
 • sep 14

  Bekämpning av invasiva främmande arter kräver samarbete

  Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör ...
  Jätteloka, Heracleum mantegazzianum