Kommun och politik

Här hittar du information om hur Sjöbo kommun styrs, hur de politiska posterna är fördelade och vilka nämnder som gör vad.

Så fungerar arbetet

Du kan även ta del av politiska beslut, statistik, viktiga styrdokument för kommunen (till exempel budget), samt läsa om arbetet för en bättre folkhälsa och hur kommunen agerar vid kriser.

Gå direkt till:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2021
Kommun och politik