Trafik och gator

Gatsopning, snöröjning, torghandel, cykelvägar, kollektivtrafik, felanmälan av teknisk service och mer om våra gator och allmänna platser.

Undersidor

  • Om du har drabbats av en skada som du anser att Sjöbo kommun är ansvarig för kan du ställa ett skadeståndsanspråk mot ko...

  • Här kan du anmäla fel och lämna synpunkter som gäller kommunalt vatten och avlopp, kommunala gator, gång- och cykelvägar...

  • Sjöbo kommuns väghållaransvar omfattar merparten av gatorna i tätorterna Sjöbo, Blentarp, Sövde, Bjärsjölagård, Klasaröd...

  • Busslinjer, närtrafik, färdtjänst, sjukresor och seniorrabatt. Här finns mer information om hur du kan resa inom, samt t...

  • Information om våra pågående projekt inom den offentliga utemiljön.

  • Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplaner...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2024