Ändrad omledning av trafiken på Sjöbo väst

Bild från arbetsplatsen

Bild från arbetsplatsen

I början av september startade arbetet med att anlägga en cirkulationsplats vid korsningen Såggatan/Brytjärnsgatan.

- Arbetet på Sjöbo väst löper på och det ser ut som om vi håller tidplanen, säger André Blohmé trafikingenjör på tekniska förvaltningen.
Vi går in i en ny fas nu där vi behöver ändra den provisoriska genomfarten vilket innebär att delar av trafiken enkelriktas. Den nuvarande genomfarten enkelriktas för de som ska ta sig till verksamheterna norr om Brytjärnsgatan. För att ta sig ut till cirkultaionsplatsen rv11/rv13 får man istället köra vägen söder om Brytjärnsgatan. Skyltning visar vägen.

Tung trafik hänvisas att köra via Brytjärnsgatan - Revirgatan till väg 11.

Trots avstängningen går det att nå nuvarande verksamheter i området.

- Biltrafik och övriga motorfordon leds om, men gång- och cykeltrafik kan ta sig förbi avstängningen på ett säkert sätt, säger André Blohmé.


Karta över omledning av trafik på Sjöbo väst

Karta över omledning av trafik på Sjöbo väst

Grön linje - dubbelriktad trafik,
Röd linje - avstängd för trafik,
Blå linje - enkelriktad trafik , tillåten körriktning från Brytjärnsgatan,
Rosa linje - enkelriktad trafik, tillåten körriktning från Brytjärnsgatan i väst


Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2020