Utbildning och barnomsorg

I Sjöbo kommun finns förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning. Familjenämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Information med anledning av pandemin

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige, och smittspridningen är fortsatt hög i Skåne. Vi vill trycka på vikten av att alla fortfarande är medvetna om att det pågår en pandemi. Därför är det viktigt att vi fortsätter tvätta händerna ofta, att vi håller avstånd till varandra och att vi stannar hemma när vi är sjuka, även när vi bara är lite sjuka.

Sjöbo kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Distansundervisning

Vi gör hela tiden avvägningar utifrån smittspridningen. Vårdnadshavare och elever får löpande info i Unikum, vår lärplattform.

Vid bekräftad covid-19
Om någon i familjen har covid-19 ska barn och elever stanna hemma från förskolan och skolan. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer. Dessa innebär att även friska barn ska stanna hemma från förskolan, grundskolan och fritidshemmet om någon i hemmet har covid-19. Detta gäller från och med 1 december 2020. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning vid symtom
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass och årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Tänk på att barn kan få flera virusinfektioner under ett år, och att det för varje nytt insjuknande blir en ny omgång med krav på negativt provsvar alternativt två dygn utan symtom.

Barn i förskolan
För barn i förskolan är det ingen skillnad mot tidigare. Barnen ska vara hemma vid symtom, även lindriga. Barnet är välkommet till förskolan efter två dygn utan symtom, eller efter att det gått sju dagar från insjuknandet, om barnet mår bra men har kvar exempelvis torrhosta eller lätt snuva.

Barn i förskoleklass och grundskola
För barn i förskoleklass och skola gäller samma som tidigare med undantaget att om man kan uppvisa ett negativt provsvar så kan barnet återgå till skolan när det mår bra igen, det behöver inte gå två dygn utan symtom.

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka
Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Om någon i familjen har covid-19 ska barn och elever stanna hemma från förskolan och skolan. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer. Dessa innebär att även friska barn ska stanna hemma från förskolan, grundskolan och fritidshemmet om någon i hemmet har covid-19. Detta gäller från och med 1 december 2020. 

Sist men inte minst
Personalen har god kännedom om alla barns hälsotillstånd och om ett barn med till exempel snuva är på förskolan eller i skolan kan du lita på att vi har koll på att detta är i sin ordning.

Mer information finns på vår sida med samlad info om Corona-viruset och covid-19.

COVID
Det är viktigt att alla tar ansvar för att göra det så sittsäkert som möjligt. Detta innebär att varje elev/personal:

Håller avstånd.
Tvättar händerna och använder handsprit.
Använder den skyddsutrustning som lärare säger att man ska göra, dvs. ansiktsmask eller visir vid behov.

Om vi inte tar ett gemensamt ansvar kan det innebära att smittspridningen ökar, och då kan vi åter igen hamna i ett läge där inga elever kan komma till skolan. Det är vi säkra på att ingen elev och inte heller någon av personalen vill. En skola är ju inte en skola utan elever.
För den som varit på resa utomlands gäller att man ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi uppmanar er att också i övrigt följa de allmänna råden från folkhälsomyndigheten, de regionala råden i Skåne och 1177.
Stanna hemma om du känner dig sjuk, eller om du varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta. Testa dig.
Det är viktigt att elever och vårdnadshavare informerar mentor vid en konstaterad smitta för att vi på skolan ska kunna göra en bra riskbedömning.

Gå direkt till vår lärportal Unikum

Om du inte är nöjd

Du kan framföra synpunkter och klagomål via vår e-tjänst. Genom att du delar med dig kan vi bli bättre.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2021
Sidan publicerad av: Christina Birgersson
Utbildning och barnomsorg