Utbildning och barnomsorg

I Sjöbo kommun finns förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning. Familjenämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Information med anledning av pandemin

Pandemin pågår fortfarande. Därför är det viktigt att vi fortsätter tvätta händerna ofta, att vi håller avstånd till varandra och att vi stannar hemma när vi är sjuka, även när vi bara är lite sjuka.

Sjöbo kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vårdnadshavare och elever får löpande info i Unikum, vår lärplattform.

Vid bekräftad covid-19

Detta gäller från och med 29 september 2021.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testning och smittspårning

Om en elev eller skolpersonal har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass, det vill säga cirka 6 års ålder, med symtom på covid-19 testas. Även symtomfria elever från högstadieålder ska testas om de inom en smittspårning identifieras som en nära kontakt

Barn i förskolan
För barn i förskolan är det ingen skillnad mot tidigare. Barnen ska vara hemma vid symtom, även lindriga. Barnet är välkommet till förskolan efter två dygn utan symtom, eller efter att det gått sju dagar från insjuknandet, om barnet mår bra men har kvar exempelvis torrhosta eller lätt snuva.

Sist men inte minst

Personalen har god kännedom om alla barns hälsotillstånd och om ett barn med till exempel snuva är på förskolan eller i skolan kan du lita på att vi har koll på att detta är i sin ordning.

Mer information finns på vår sida med samlad info om Corona-viruset och covid-19.

COVID
Det är viktigt att alla tar ansvar för att göra det så sittsäkert som möjligt. Detta innebär att varje elev/personal:

Håller avstånd.
Tvättar händerna och använder handsprit.
Använder den skyddsutrustning som lärare säger att man ska göra, dvs. ansiktsmask eller visir vid behov.

Om vi inte tar ett gemensamt ansvar kan det innebära att smittspridningen ökar, och då kan vi åter igen hamna i ett läge där inga elever kan komma till skolan. Det är vi säkra på att ingen elev och inte heller någon av personalen vill. En skola är ju inte en skola utan elever.
För den som varit på resa utomlands gäller att man ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi uppmanar er att också i övrigt följa de allmänna råden från folkhälsomyndigheten, de regionala råden i Skåne och 1177.
Stanna hemma om du känner dig sjuk, eller om du varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta. Testa dig.
Det är viktigt att elever och vårdnadshavare informerar mentor vid en konstaterad smitta för att vi på skolan ska kunna göra en bra riskbedömning.

Gå direkt till vår lärportal Unikum

Om du inte är nöjd

Du kan framföra synpunkter och klagomål via vår e-tjänst. Genom att du delar med dig kan vi bli bättre.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Christina Birgersson
Utbildning och barnomsorg