Så används statsbidragen inom vård och omsorg i Sjöbo kommun

Cirka 2 miljoner kronor i statsbidrag används under hösten och vintern till att utveckla och förbättra verksamhet inom vård- och omsorg i Sjöbo kommun.

Detta går statsbidragen till:

  • Åtgärder för att motverka äldres ensamhet. En insats som redan är igång är en rundringning till personer i åldrarna 80-85 år för att höra hur de mår. Det är aktivitetssamordnarna Lotta Tröjer och Ann-Helen Olsson som ringer upp cirka 700 äldre.

  • Utbildningar och fortbildning till personalen. Bland annat utbildningar som höjer kompetensen hos personal som tar hand om multisjuka äldre. Statsbidragen används även till att erbjuda vårdbiträden att utbilda sig till undersköterskor, samt att sjuksköterskor kan få utbildning som hjälper dem att utveckla sin handledarroll.

  • En liten pott, cirka 60 000 kronor, går till digitala lösningar inom vård- och omsorg.

— När det gäller utbildningarna har vi haft svårt för att genomföra dessa redan nu i höst, eftersom smittspridning nu ökar i Skåne, och vi inte vill samla mycket folk på ett ställe. Vi planerar istället för att lägga dessa under våren, säger Eva Gustafsson, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen.

En försvårande omständighet är dock att statsbidragen till omsorgen kom med kort varsel.

— Vissa statsbidrag måste förbrukas inom 2020 och detta kommer vi ha svårt att klara. Hade vi haft längre tid på oss skulle vi till exempel ha kunnat utbildat fler i vår personal, säger Eva Gustafsson.

— Men vi kommer även att få ta del av statsbidrag till omsorgen under 2021. Dock vet vi ännu inte hur riktade dessa bidrag kommer att vara. De områden som identifierats nationellt som förbättringsområden är; öka kompetensen, öka bemanningen och arbeta med det nära ledarskapet, så statsbidragen kan komma att rikta sig mot dessa områden, säger Eva Gustafsson.

Utöver statsbidragen satsas pengar under 2020 på att anställa fler och öka kontinuiteten inom omsorgen, det vill säga att samma personal besöker kunden vecka efter vecka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2020