Direktsändning av kommunfullmäktige

Bild

På onsdag den 25 november 2020 kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde via direktsändning. Mötet startar klockan 19.00 och länk till sändningen kommer du att hitta här på kommunens hemsida.

Se sändningen
För att se direktsändningen, klicka här. Länk till annan webbplats.

Ärendelista
Totalt ska kommunfullmäktige behandla 13 punkter:

 1. Val av justeringsperson och dag för justering
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Arvode vid deltagande på distans i styrelser och nämnder
 4. Komplettering av budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023
 5. Biblioteksplan 2021-2031
 6. Översyn av tomtpriser
 7. Regler och avgifter för tomt- och småhuskö i Sjöbo kommun
 8. Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal
 9. Försäljning av del av Blentarp 10:2 för butiksändamål
 10. Antagande - Detaljplan för Laxen 4 m fl, kv Bränneriet, Sjöbo
 11. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, personlig ersättare i Kommunstyrelsen samt ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
 12. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 13. Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden

Varför ska du kolla på sändningen av kommunfullmäktiges sammanträde?
I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Att följa med i den kommunala politiken är betydelsefullt, då beslut som tas av kommunfullmäktige påverkar alla som bor och verkar i Sjöbo kommun.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och beslutar bland annat om hur kommunens budget ska fördelas och hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2020