Nytt bostadsområde växer fram i Sjöbo tätort

Illustration: Sigma Civil AB

Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.

Inom kort påbörjas arbetet inför den första etappen av kvarteret Bränneriet.
Vi har samlar information om projektet så att du kan läsa mer om vad som händer på www.sjobo.se/bränneriet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2021