1,5 miljoner kronor till kommuninvånare för utveckling av landsbygden

Bild

Sjöbo vill att hela kommunen ska leva och utvecklas på ett bra sätt. Det är samtidigt viktigt att våra satsningar genomförs väl och blir omtyckta. Därför får alla på landsbygden nu chansen till inflytande över en medborgarbudget på 1,5 miljoner kronor årligen, för att utveckla sin hemort.

Max 500 000 kronor per projekt

Projekten som föreslås får inte kosta mer än 500 000 konor att genomföra. Åtgärderna ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med det menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

För att förslagen ska vara möjliga att genomföra, är det viktigt att kommunen antingen äger eller har rådighet över marken genom exempelvis arrende. Vissa områden är svåra för kommunen att ändra eller hantera - till exempel mark som ägs av privatpersoner eller företag, samt vägar eller cykelleder som är Trafikverkets område.

Minst 200 000 kronor per projekt

Alla byar där kommunen äger eller har rådighet över marken genom exempelvis arrende, ska få ta del av pengarna. Om inga förslag kommer in fördelas pengarna mellan de övriga byarna i ansökningsområdet.

Tre ansökningsområden

Kommunen är indelad i tre ansökningsområden, där ett område per år kan söka utvecklingspengar. Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de tre områderna.
År 2022 – 2024 är budgeten 1,5 miljoner kronor per område.

  • Område 1, röstning 2021 och genomförande 2022
    Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby
  • Område 2, röstning 2022 och genomförande 2023
    Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad
  • Område 3, röstning 2023 och genomförande 2024
    Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga

Läs mer

Mer information om landsbygdsutvecklingen hittar du här Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021