Mindre pendling och mer utbyte när kommuner delar arbetsplatser

Flexkontor, skylt utanför bokningsbart kontorsrum

Anställda i Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Lunds kommuner kan nu distansarbeta i varandras lokaler.

Attraktivt och ger miljövinster

Idén väcktes på allvar när det under pandemin blev tydligt att distansarbete fungerar bra för många kommunanställda.

- Vi kallar det ”Öppna kommunhus”, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör i Tomelilla kommun. Genom att öppna lokaler för varandra underlättar vi för medarbetare som pendlar mellan våra kommuner. Vi blir alla mer attraktiva som flexibla arbetsgivare och får miljövinster genom mindre resande.

En annan förhoppning är ett ökat nätverkande mellan kommunerna när medarbetare får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan.

Att kommuner hyr kontorslokaler på andra ställen är inget nytt. Men ett samarbete som detta är mindre vanligt.

- Att fyra kommuner hjälps åt och upplåter arbetsplatser till varandra är såvitt vi känner till unikt. Jag tycker att det är riktigt bra att vi genom samarbete hittar moderna lösningar som ger flera vinnare. Tack vare öppna kommunhus kan vi minska en del pendling, vilket ger miljövinster, och dessutom hoppas vi att det ger fler givande utbyten och i förlängningen utveckling, säger Karina Hansson, kommundirektör Sjöbo kommun.

De aktuella lokalerna är kontorsarbetsplatser.

Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommun öppnar sina kommunhus, och Lunds kommun öppnar sitt Studio Stadshuset.

Öppna kommunhus kommer att utvecklas löpande och utvärderas efter ett år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2022