• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Omorganisering av skolan föreslås – från tio rektorsområden till fyra

Omorganisering av skolan föreslås – från tio rektorsområden till fyra

Bild

Sjöbo kommun föreslår en omorganisering av förskole- och grundskoleverksamheten för att öka kvaliteten på undervisningen och elevernas lärande. I en ny omfamnande organisation skapas skolledarteam och färre rektorsområden, där möjligheterna blir större att ge varje barn det stöd och de utmaningar de behöver.

Den föreslagna utbildningsorganisationen med fyra rektorsområden istället för som idag tio, ger rektorn bättre möjligheter att lyckas i sitt viktiga arbete med att skapa optimala förutsättningar för eleverna och lärarna. Varje rektorsområde ska ha en rektor, samt en eller flera biträdande rektorer. När vi stärker skolledarna ger det i sin tur bättre förutsättningar för lärarnas ledarskap i klassrummet och ökar undervisningens kvalitet. Med större rektorsområden, skapas en ändamålsenlig organisation där resurserna kan fördelas där de bäst behövs.
- För mig är likvärdighet att alla elever får möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Eleven som är i behov av att gå snabbare fram i ett ämne ska få det, och eleven som är i behov av extra stöd ska få det, och så vidare. Vi behöver göra vad vi kan för att skapa kontinuitet för våra barn och elever, så de får en så stabil skolgrund som möjligt. Forskning visar tydligt att det är en starkt skyddande faktor i barns liv, säger förvaltningschef Ninda Wegbratt Menkus.

Rektorsområdena gör det enklare för en rektor att ta ett helhetsgrepp om utbildningen, vilket innebär smidigare stadieövergångar för barn och elever, bättre samordning när det gäller lokaler och arbetsmiljö samt större möjligheter att exempelvis samordna kompetensutveckling och lovskola.

Kompetensförsörjningen kommer också underlättas. Det kommer bli ännu svårare att hitta behörig personal i framtiden, med större rektorsområde får skolledareteamen bättre förutsättningar att göra en god personalplanering på både lång och kort sikt.
- Under många år har måluppfyllelsen och lärarbehörigheten varit för låg. Det har varit relativt hög personalomsättning vilket påverkar relationskrävande verksamheter, så som skola och förskola, enormt. Det påverkar även arbetsmiljön för både barn, elever, medarbetare och skolledare. Rektorerna är idag ganska ensamma om det stora ansvaret att säkerställa kvaliteten i direkt avgörande förutsättningar för elevernas lärande, till exempel undervisningens kvalitet. I förslaget till ny organisation, är rektorn en del i ett skolledarteam, med större möjlighet att hitta de bästa lösningarna, vilket gynnar elever och medarbetare, säger Ninda Wegbratt Menkus.

Tillsammans är vi bättre

Sjöbo kommun har länge behandlat frågan om ett helhetsgrepp på utbildningen.
– Med fyra rektorsområden får vi professionella skolledarteam med större möjlighet att hitta de bästa lösningarna för att stärka likvärdigheten. För i Sjöbo vet vi att, tillsammans är vi bättre! avslutar Ninda Wegbratt Menkus.

Rektorsområden

Målbilden är att de nya rektorsområdena ska vara klara och börja gälla den 1 augusti 2023. Här är förslaget till skolområden.

  1. Skolor : Emanuelskolan , Grundsärskolan/Träningsskolan,
    Förskolor : Blockflöjten, Tofta, Åsums, dagbarnvårdare
  2. Skolor : Sandbäckskolan, Storkskolan
    Förskolor: Lillgårdensförskola, Linnéstugan, OB-omsorgen, Storkskolan, Kompassen, Tallbacke
  3. Skolor: Vollsjö skola, Lövestad skola, Trätofflan, Bjärsjölagård, Trollakull, Lövestad skola, Lövestad förskola
  4. Färsingaskolan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2022