Nytt FoU-program ska främja barns språkutveckling i förskolan

Ifous, Sjöbo kommun

Många förskolor kämpar med att hitta sätt att arbeta med barnens språkutveckling, men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Nu startar Sjöbo kommun tillsammans med tio andra kommuner ett FoU-program som ska utveckla det språkutvecklande arbetet i förskolan. Detta i samverkan med forskare och Ifous.

I en utredning om ökat deltagande i förskola, har det konstaterats att det finns ett stort behov av att höja kvalitet och likvärdighet i svensk förskola, och att språkutveckling är en central del i det. En kunskapsöversikt från Ifous 2022, pekade på att det behövs mer forskning och fördjupad kunskap. Bland annat om det språkliga samspelet mellan barn och personal i förskolor, där få eller inga talar svenska som första språk.

Bygga ny kunskap

I FoU-programmet kommer lärare, rektorer och chefer att under tre år träffas för att tillsammans med forskare från Göteborgs universitet bygga ny kunskap om språkutvecklande arbetssätt i förskola. Forskargruppen ser fram emot att få bidra till både praktikutveckling och ny forskningskunskap.

– Genom att använda aktionsforskning kommer pedagogerna få verktyg att utveckla sin praktik. Samtidigt lär vi oss mer om hur fördjupande språkkunskaper kan främjas, exempelvis i en flerspråkig miljö genom pedagogernas samspel med barnen, säger Anette Olin, forskare vid Göteborgs universitet och vetenskaplig ledare för programmet.

- Vi är stolta över att ha alla våra kommunala förskolor med i ”Språkutvecklande förskola”. I utvecklingsgrupperna, vilka kommer att leda utvecklingsarbetet på förskolorna, ingår både rektorer, specialpedagoger och förskollärare. I arbetet utgår varje förskola från sina egna behov och förutsättningar, samtidigt som de samverkar med övriga förskoleområden i och utanför kommunen, säger Ulrica Falck, skolchef i Sjöbo kommun.


Följande kommuner medverkar i FoU-programmet

Bjuvs kommun
Botkyrka kommun
Katrineholms kommun
Kävlinge kommun
Linköpings kommun
Malmö stad
Sjöbo kommun
Värmdö kommun
Västerås stad
Ydre kommun
Örebro kommun

Ifous - språkutvecklande förskola, mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola – är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

ifous kommuner
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024