I Sjöbo är samverkan vägen till bästa skolan

Samverkan bästa skola i sjöbo kommun

Johanna Elmes Axelsson, processtödjare i Samverkan för bästa skola i Sjöbo kommun.

Tillsammans är ett nyckelord när kommunens skolor, och förskolor, utvecklas med målet att bli "bästa skola".

- Vi vill skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever och ge alla samma möjlighet att nå sina kunskapsmål, det handlar inte om att vi ska vinna någon ranking, förklarar Johanna Elmes Axelsson.

Johanna är kommunens processtödjare i Samverkan för bästa skola, eller SBS som det kallas i verksamheterna. Tillsammans med representanter från Skolverket och Linnéuniversitetet har rektorer, pedagoger och elever på Emanuelskolan, Vollsjö skola och Försingaskolan under det senaste året arbetat för att identifiera områden som respektive skola ska arbeta vidare med.

- Vi har stöd från Skolverket och Linnéuniversitetet men det är våra skolor som gör arbetet. Vi är mycket stolta över det viktiga utvecklingsarbete som skolorna bedriver, fortsätter Johanna.

Samverkan för bästa skola är en nationell satsning som involverar sammanlagt nästan tvåhundra skolhuvudmän, med hundratals skolor och förskolor, och ett mycket stort antal forskare och lärare från högskolor och universitet runt om i landet. Under tre år arbetar Sjöbo kommuns tre utvalda skolor för att stärka utbildningens kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inte bara de utvalda skolorna.
Skolan ska vara den bästa skolan för var och en av Sjöbos elever, därför har kommunen också valt att involvera samtliga grundskolor och gymnasiet i en egen utvecklingsprocess som går hand i hand med nationella satsningen.

- Alla verksamheter har tittat på sina egna förutsättningar och tagit fram planer för områden som man vill utveckla. Tillsammans kommer vi arbeta vidare med att bli mer likvärdiga i olika gemensamma frågor, som till exempel i det förebyggande elevhälsoarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet, förklarar Johanna.

Efter att personal och elever under första året gjort genomlysningar fortsätter nu arbetet med att genomföra de utvecklingsinsatser man kommit fram till – med målet att skapa den bästa skolan för var och en av eleverna i Sjöbo.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2023