Ny lekplats utgår från barnens önskemål

Elevrådet på Sandbäcksskolan

Elevrådet på Sandbäcksskolan träffar Elin Dahlgren

Sandbäcksskolans elever är med och planerar för ny lekplats i Rallyskogen

Vad är det bästa med Rallyskogen? Vad brukar du göra när du är i Rallyskogen? Vad skulle du vilja göra när du är i Rallyskogen? Detta är tre frågor som eleverna på Sandbäcksskolans elevråd fått av Elin Dahlgren som arbetar med att planera naturlekplatsen i Rallyskogen.

Varje elevrådsrepresentant har tagit frågorna vidare till sin klass för att samla in tankar och idéer och i tisdags träffades elevrådet och Elin igen.
Varje klassrepresentant berättade vad de kommit fram till i sin klass. Klättra i träd, bygga kojor, leka lekar som tex pjätt och kurragömma är saker man gärna gör i Rallyskogen. Naturen är viktigt och eleverna värnar om djuren och även om Mofflorna. Mofflorna är små varelser som lämnar uppdrag i skogen för barnen att lösa och ingår som en del i skolundervisningen.

På önskelistan finns bland annat hinderbana och linbana. Just linbanan kan bli svår säger Elin. För att den ska vara säker behöver vi gräva ur jord under hela sträckan och då finns det en risk att man påverkar rötterna till träden som sen inte mår så bra.

Besök i Rallyskogen

Efter att varje klassrepresentant fått redovisa sin klass svar gjorde eleverna och Elin ett besök uppe i skogen och Elin visade var lekplatsen är tänkt att ligga. Det är den sydöstra delen av skogen som är aktuell. Här är marken ganska plan vilket innebär att det inte behöver schaktas ur så mycket jord och det finns tillgänglighetsanpassade gångar dit. Lekplatsen är tänkt att den ska smälta in i skogsmiljön och gångarna ska vara belagda med stenmjöl och eventuella fallskydd ska vara av bark.

- Tanken är att vi ska spara så många träd som möjligt och endast ta ner de som är absolut nödvändiga säger Elin. Lekplatsen kommer inte att synas från Terrassgatan utan ligger inbäddad bland träden. Vi jobbar med naturen och eventuellt kan vi behöva lite mer hjälp av eleverna att skapa insektshotell, fågelholkar eller liknande.

Eleverna tycker att platsen är bra och flera tror att de kommer att gå hit oftare när lekplatsen är klar. De tycker att det är roligt att de får vara med och tycka till och vill gärna göra det i fler projekt i framtiden.

Tidplan

Planen är att anläggningen av lekplatsen påbörjas efter sommaren och ska vara klar innan årsskiftet. Budgeten för hela projektet beräknas till 2 miljoner kronor. Anläggandet av lekplatsen har funnits med i Lekplatsplanen för Sjöbo kommun redan 2020 men har fått skjutas på framtiden fram tills nu.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2023