Ängsgårdens servering är pausad tillsvidare

Köket på Ängsgården kommer att fortsätta hålla serveringen stängd för externa matgäster from 1 september 2023. Kunder hälsas istället varmt välkommen till Kärnans eller Björkbackens lunchservering

Vård och omsorgsnämnden har tagit beslut om att fortsätta pausa Ängsgårdens servering tillsvidare.

Köket på Ängsgården kommer att fortsätta hålla serveringen stängd för externa matgäster from 1 september 2023.

När det gäller boende i servicelägenheterna, så har köket under pågående paus (under sommaren) av serveringen möjliggjort för de boende som önskade lunch att köpa och hämta lunchen i köket. Men det kommer man inte att kunna göra framöver.

Önskar boende i servicelägenheterna lunch from den 1 september, så ska vederbörande ansöka om bistånd för matdistribution.

Samtliga boende i servicelägenheterna på Ängsgården kommer att få ett brev med informationen nu på morgonen om förändringen men också information om hur de ska kontakta biståndshandläggare.
Köket kommer ge berörda lite tid innan ansökan om bistånd till matdistribution är beviljad och kommer därför i övergången att sälja lunch till enbart de som redan idag köper lunch fram till den 15 september

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2023