Vänskapsbänkar för livets skull

Gul vänskapsbänk utanför kommunhuset

Sjöbo kommun har placerat ut två gula bänkar i centrala Sjöbo. Vi har satt ut bänkarna för att markera vikten av omtanke och samtal, samt för att belysa psykisk ohälsa. Den 10 september är det suicidpreventiva dagen – använd gärna bänkarna för att starta ett samtal med en medmänniska. Ett ”hej hur mår du?”, kan betyda mer än vad du tror.

Hej, hur mår du?

Inför suicidpreventiva dagen den 10/9 lyfter vi de gula vänskapsbänkarna placerade i Sjöbo, utanför kommunhuset och vid busstationen. Här vill vi skapa utrymme för medmänskliga samtal. Att prata om hur du mår och att någon lyssnar på hur jag mår, är en avgörande start i ett samtal, och i förlängningen kan det rädda liv. Bänkarna är till för alla och symboliserar vikten av samtal mellan människor. Kanske sätter sig någon bredvid dig och säger hej, eller så är det du som sätter dig bredvid någon som länge väntat på orden ”hur mår du?”. Välkommen att sitta, mötas och kanske starta ett livsviktigt samtal.

Minska antalet självmord

Bänkarna är en del av kommunens arbete gällande Folkhälsomålet – att minska antal självmord per 100 000 invånare.

Under 2022 dog 1 254 personer av fastställd suicid i Sverige. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor, 10 var barn under 15 år. Ytterligare 315 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas.

Två berättelser om livets upp och ner, psykisk ohälsa och vikten av att ta hjälp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2023