Två politiker slutar

Bild

Susan Melsen (M) och Göran Fröjd (M) väljer att lämna sina platser i familjenämnden. Båda känner att de inte längre kan balansera det krävande uppdraget som fritidspolitiker med familjelivet och sina jobb.
- Susan och Göran har gjort ett fantastiskt arbete under åren de suttit i nämnden. De har stått inför tuffa utmaningar, som de hanterat med den äran. Jag vill verkligen tacka dem för sin insats, säger Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Stora verksamheter

Familjenämnden i Sjöbo kommun hanterar stora verksamheter så som skola, socialtjänst, kultur och flyktingmottagande. Susan Melsen är nämndens ordförande och Göran Fröjd förste vice ordförande. De lämnar in sina avsägelser på nästa kommunfullmäktige.

- Jag tycker självklart att det är tråkigt att de slutar; det är tungt och krävande att kombinera uppdraget som fritidspolitiker med ett professionellt heltidsjobb, och dessutom hinna med familjen och sig själv. När man känner att man inte räcker till, tycker jag självklart att det viktigaste är att prioritera familjen och sin anställning, säger Magnus Weberg.

Ninda Wegbratt Menkus, förvaltningschef familjeförvaltningen
- Under min tid i Sjöbo har jag sett hur Susan och Göran har visat ett enormt engagemang för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen i Sjöbo, så jag tycker att det är tråkigt att två kompetenta krafter slutar. Nu fortsätter vårt dagliga arbete som vanligt, och jag ser fram emot ett fortsatt gemensamt konstruktivt samarbete med nämnden.

Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande:
- Jag har känt till detta ett tag - Susan och Göran har valt att arbeta vidare i familjenämnden för att ge oss möjlighet att ta fram ersättare så att det blir en smidig övergång. Moderaternas valberedning arbetar med att ta fram ersättare, som presenteras på nästa kommunfullmäktige den 27 september.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2023