Medborgarundersökningen 2023

Bild

Slumpmässigt utvalda kommuninvånare över 18 år har fått SCB:s medborgarundersökning hemskickad. Om du blivit utvald, så är det möjligt att skicka in dina svar i pappersform eller via webben med hjälp av inloggningsuppgifterna som finns i informationsbrevet.

Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete. I undersökningen får du som kommuninvånare tycka till om våra verksamheter inom flera olika områden, exempelvis samhällsservice, skola och omsorg, underhåll av den offentliga miljön, jämlikhet och förtroende, boende och boendemiljö.

Skicka in ditt svar

Sista dag att skicka in pappersenkäten är den 3 november.
Sista dag att skicka in dina svar via webben är den 7 november klockan 13.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2023