Sjöbo deltar i musikprojekt för dementa

I ett nära samarbete med Lundalands filharmoniska orkester testar Sjöbo kommun metoden Music in Mind, där vi med musikens hjälp vill skapa kontakt med människor som på grund av demens sedan länge förlorat kontakten med omvärlden

Tänder livsgnistan och förbättrar arbetsmiljön

I Storbritannien har metoden lett till förbättringar på flera olika plan, såväl för de äldre som för omsorgsmedarbetare och organisationen i stort. Det har gett ökad livskvalitet och livsgnista, minskad läkemedelsanvändning och minskad personalsjukskrivning.

- Vi hoppas i första hand att Music in Mind ska ge våra omsorgstagare en ökad livskvalitet. Men även att det ska ge effekter i arbetsmiljön för våra medarbetare, så som man sett att metoden gjort i Storbritannien, säger Irini Papadopoulou, förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun.

Rekrytering av medarbetare är en stor utmaning för omsorgssektorn i hela landet och det kommer att bli allt större konkurrens om duktiga medarbetare i takt med att befolkningen blir äldre och andelen i arbetsför ålder blir mindre.

- Våra medarbetare har varit positiva och nyfikna på projektet och jag tror att spännande och innovativa sätt att arbeta på gör Sjöbo kommun till en attraktivare arbetsgivare. För att kunna leverera den bästa omsorgen måste vi ha medarbetare som mår bra och som trivs på sitt arbete, säger Irini Papadopoulou.

Vi arbetar målmedvetet med att kunna erbjuda den bästa omsorgen. Då måste man vara innovativ och våga testa nytt. Detta projekt hoppas vi i första hand ska ge våra omsorgstagare en ökad livskvalitet, men även att det ska ge effekter för arbetsmiljön för våra medarbetare, så som man sett att det gjort i Storbritannien.

Vi har ett pågående arbete med att få ner sjuktalen inom vår organisation. Music in Mind ledde till minskad sjukfrånvaro i Storbritannien och vi hoppas att det ska ha samma effekt här. För att kunna leverera den bästa omsorg måste vi ha medarbetare som mår bra och som trivs på sitt arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2023