Virtual Reality för utbildning av personal hos VoO

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Vårdpersonal har aldrig fått möjligheten att själv uppleva hur det kan vara att leva med en funktionsvariation - fram tills nu.

Personal inom LSS och äldrevården möter dagligen vårdtagare som genom sina funktionsnedsättningar upplever världen på ett annorlunda sätt. ViroteaED är en virtual reality-baserad lösning för utbildning inom vård och omsorg där vårdpersonal får testa på hur det är att leva med kognitiv funktionsnedsättning som autism och demens. Vi har nu köpt in 4 VR-set där personalen ska kunna lära sig och förstå vikten av ett bra och genomtänkt bemötande.

Utbildningar

ViroteaED utbildar personal i hur de kan använda pedagogiska hjälpmedel inom LSS, t.ex. social berättelse, välja-tavla etc. Personal inom äldreomsorg lär sig bemöta bl.a. ensamhet, vanföreställningar och hur man bäst anpassar en levnadsmiljö.

VR kommer inte ersätta andra utbildningar vi har men kommer att vara ett komplement och ett förtydligande till de utbildningar vi redan idag har på plats. Men med hjälp av VR kan man obegränsat antal gånger repetera och uppleva arbetssituationer och sociala interaktioner utan involvering från kunden och övning ger färdighet.


Förståelse och empati

För att personal inom vård och omsorg ska kunna assistera vårdtagare på bästa sätt så måste de kunna förstå hur en person med funktionsvariation upplever sin vardag. VR låter personalen leva sig in i rollen som vårdtagare i en uppslukande VR-upplevelse i 360 graders vy. Ökad empati och förståelse ger personalen nya förutsättningar för att förbättra sitt bemötande. Ett bättre bemötande innebär i förlängningen bättre vård för kunden och bättre arbetsmiljö för personalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023