En vecka fri från våld 2023

Bild

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som anordnas i samband med FN-dagen i syfte att belysa det förbyggande arbetet som görs för att motverka mäns våld mot kvinnor. Nationellt leds En vecka fri från våld av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld (v 47) har vi i kommunen extra fokus på att lyfta dessa frågor.
I Sjöbo är det viktigt att vi alla arbetar aktivt med att förebygga våld och stötta personer som har utsatts för våld. Med våld menas alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt hot om våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Under v 47 uppmärksammas våld nationell något vi här i Sjöbo också är en del av.

Vad händer i kommunen

Under veckan sätts affischer upp på olika platser i kommunen, affischer med information om våld och vart du kan vända dig om du har varit utsatt eller är utsatt för våld.

- På kommunens Facebook sida uppmärksammas olika organisationer som arbetar med våld på olika sätt under veckan.

- Skönlitterära böcker på temat våld och normer skickas hem till barn som är familjehemsplacerade av Sjöbo kommun.

- Biblioteken lyfter under veckan, genom skyltning fram böcker som berör ämnet.

- Under veckan uppmärksammar familjecentralen en vecka fri från våld på olika sätt, se Facebook för mer information.

- 21/11 bjuds Sjöbos politiker in till en utbildning om våld i nära relationer som Kompetenscentrum för våld i nära relationer anordnar.

- 22/11 får barn och unga möjlighet att pärla armband på biblioteket i Sjöbo, med fri från våldsbudskap tillsammans med våldsexperter från socialtjänsten.

- Ute på skolor och förskolor i kommunen uppmärksammas veckan på olika sätt.

Att tänka på

I det våldsförebyggande arbetet kan alla göra något. Vi hoppas att du under veckan tänker lite extra på dessa frågor och vad du kan göra. Titta gärna på filmen för att få mer information. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Johanna Sandell samordnare för våld i nära relationer. johanna.sandell@sjobo.se.

En tillvaro fri från våld - YouTube Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2023