Kommunfullmäktige sammanträde - 29 november 2023

Bild

Sammanträdet startar klockan 19.00. Du kan se sändningen av kommunfullmäktige direkt och i efterhand.

Ärenden

Det här är några ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla:

  • Riktlinjer för bedömning av bisyssla
    Under våren 2022 genomfördes en granskning av kommunens interna kontroll av hantering av anställdas bisysslor på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av bisysslor och rekommenderade flera åtgärder för att framgent säkerställa en god intern kontroll av bisysslor. En rekommenderad åtgärd var att anta en riktlinje för bedömning av bisysslor. Dessa riktlinjer skall upp till beslut på kommunfullmäktige.
  • Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i Sjöbo Elnät Service AB
    Med en ny ellag från och med januari 2024 skall en del av Sjöbo elnäts verksamhet flyttas över till ett nytt bolag. På kommunfullmäktige skall det väljas styrelse till detta nybildade bolaget, Sjöbo Elnät Service AB.
  • Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Sjöbo Elnät AB
    Med den nya ellagen måste även Sjöbo Elnät AB:s bolagsordning och ägardirektiv revideras.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2023