Skolinspektionens beslut om Färsingaskolan

Sjöbo kommuns logotyp

Tidigare under året besökte Skolinspektionen Färsingaskolan för att granska verksamheten. Nu har beslutet kommit och Skolinspektionen lyfter sju områden där de vill se utveckling och förbättringar.

- Det är viktiga och nödvändiga åtgärder som Skolinspektionen tar upp. I stort sett tycker jag att de har sett verksamheten för vad den var vid tiden för inspektionen, att beslutet är bra och hjälper oss i vårt påbörjade förbättringsarbete, säger skolchef Ulrica Falck.

Under våren har Skolinspektionen begärt in dokumentation, gjort skolbesök och hållit intervjuer med representanter för elever, lärare, elevhälsa, rektor och huvudman/kommun. Sjöbo kommun har på Skolinspektionens begäran lämnat in flera kompletteringar.

I beslutet skriver Skolinspektionen att Sjöbo kommun ska vidta åtgärder för att komma till rätta med brister gällande den garanterade undervisningstiden, se till att eleverna i den särskilda undervisningsgruppen får undervisning under ledning av lärare, att det genomförs åtgärder inom extra anpassningar och särskilt stöd, samt att längre och upprepad frånvaro kartläggs och utreds.

- Efter skyddsstoppet i början av året, startade den nya skolledningen tillsammans med elever, vårdnadshavare, personal, elevhälsa, fackliga organisationer och andra aktörer ett stort och långsiktigt förändringsarbete. Nu tar vi till oss det här beslutet och fortsätter kraftsamla för att bristerna ska rättas till, säger Ulrica Falck.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2023