Namninsamling för folkomröstning har lämnats till Sjöbo kommun

Sjöbo kommuns logotyp

Sjöbo kommun har i dag tagit emot en namninsamling för att det ska hållas en folkomröstning angående ”Vill du ha Vollsjö brandstation kvar?”.

Kommunfullmäktige belsutar

I en kommun är det kommunfullmäktige som bestämmer om det ska hållas en folkomröstning. I kommunallagen står att fullmäktige ska besluta att folkomröstning ska hållas, om
   1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och
   2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Namninsamlingen har registrerats på kommunens kansli, kontrolleras och lämnas sedan för beslut av kommunfullmäktige.

Bakgrund

Besparingskrav har gjort att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - där Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad ingår - har sett över sin organisation och sitt arbetssätt. Det har lett till att brandstationen i Vollsjö inte längre ska användas, men räddningstjänsten finns kvar på orten med ett nytt arbetssätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023