Räddningstjänsten i Vollsjö och Lövestad förändras

FIP-bil Vollsjö Sjöbo kommun

FIP-fordon.

När räddningstjänsten i Vollsjö och Lövestad förändras, blir orterna ett gemensamt larmområde med 15 deltidsbrandmän. Vollsjö får en specialutrustad utryckningsbil som alltid finns hos den brandman som har beredskap. Området behåller även sina specialkompetenser.

Besparingskrav har gjort att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - där Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad ingår - har sett över sin organisation och sitt arbetssätt. Det har lett till att brandstationen i Vollsjö inte längre ska användas, men räddningstjänsten finns kvar på orten med ett nytt arbetssätt. Fem deltidsbrandmän i Vollsjö turas om att ha beredskap, och de har alltid med sig en specialutrustad bil gjord för att kunna inleda arbete vid en olycka.

-          Det här sättet att jobba ger personalen större flexibilitet. De behöver inte längre hålla sig fem minuter från brandstationen eftersom de alltid har bilen med sig, och kan därför röra sig friare i området, säger Martin Andersson, räddningschef SÖRF.

Fem brandmän i Vollsjö

Vollsjös FIP-bil (första insatsperson), kommer åka på samma larmtyper som tidigare och kan inleda arbetet vid exempelvis sjukvårdslarm, bränder och trafikolyckor. Hur många brandmän som larmas till en olycka beslutas av befäl på Räddningscentral-syd. Deras bedömningar kommer inte att vara annorlunda på grund av förändringen, utan lika många brandmän larmas vid en olycka som tidigare. Brandbilarna i Vollsjö och Lövestad är en enhet och kommer alltid att larmas tillsammans till olyckor - både vid larm inom eget område och vid larm till andra insatsområden. Ingen brandman kommer att larmas ensam, utan det kommer alltid finnas fler kollegor på väg till samma insats.

Arbetssättet med en snabbinsatsbil finns på många orter runt om i Sverige eftersom det minskar tiden från 112-samtal till att den hjälpsökande får professionell hjälp. MSB:s nationella strategi för stärkt brandskydd uppmanar räddningstjänsterna att använda FIP-konceptet på grund av möjligheten att bryta ett negativt händelseförlopp i ett tidigt skede.

-          SÖRF arbetar sedan många år med FIP-bilar i flera områden – bland andra Borrby och Löderup – och vi ser en stor fördel med att vi snabbt får en brandman på plats som kan göra en insats och en första bedömning av läget. När det kommer mer resurser till en olycka kan de därför snabbare komma igång med arbetet. Vollsjöbilen har utrustning som en person lätt kan hantera, och vi vet alla att en person kan göra en stor insats i ett inledande skede, säger Martin Andersson.

Behåller sina förmågor

Räddningstjänstens enheter har olika specialkompetenser och Vollsjö/Lövestad behåller sina förmågor:

• Motorsåg

• Djurlivräddning - Resurs för hela SÖRF och även utanför SÖRF:s område

• Restvärdesräddning – Resurs vid exempelvis brandskadad lägenhet eller hus - att täcka fönster, hantera vattenskador och liknande.

Vollsjös brandmän utgår från Vollsjö; en dag i veckan ska de vara på Lövestadstationen för materialgenomgång och utbildning. På stationen i Lövestad arbetar tio deltidsbrandmän. En person har alltid beredskap i Vollsjö, två personer har beredskap i Lövestad.

Håller över tid

Vollsjö är den station i SÖRF som har minst antal larm per år. Efter sammanslagningen med Lövestad är prognosen att det nya larmområdet kommer hantera samma antal larm per år som de andra stationerna i SÖRF som är av liknande storlek.

-          Vi har landat i en flexibel lösning som vi tror håller över tid, och där vi fortfarande är representerade på alla orter. Sjöbo brandstation involveras inte i förändringen och kommer larmas i samma omfattning som tidigare, säger Martin Andersson.

Den nya organisationen och det nya arbetssättet träder i kraft i februari 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2023