Avgift för vissa borgerliga vigslar

Bukett rosor

Sjöbo kommun inför en avgift på 1 000 kronor för borgerlig vigsel om ingen av parterna är folkbokförd i kommunen. Taxan införs den 1 augusti 2024.

Gratis för folkbokförda i kommunen

Om en eller båda parterna som ska gifta sig borgerligt är folkbokförd i Sjöbo kommun, är vigseln gratis.

Borgerlig vigsel, mer information och bokning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2024