Kungörelse – Flytt av fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (192:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats enligt nedan.

Fordonet är skrotat direkt.

Registreringsnummer

Okänt

Fordonsslag

Husvagn

Fabrikat

Polar

Ursprunglig uppställningsplats

Makadamvägen

Uppställningsplats

Skrotad

Kungörelse publicerad

2024-02-20

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024