Kan bli reduktionsfiske i Snogeholmssjön

Bild

Bild över Snogeholmssjön. Fotograf: Per Nyström

Kävlingeåns vattenråd, där Sjöbo kommun ingår, genomför provfiske med not, ett fiskeredskap i form av ett stort nät, i Snogeholmssjön under november 2020. Anledningen till provfisket är att vattenrådet har tankar om att genomföra ett så kallat reduktionsfiske för att förbättra vattenkvaliteten i Snogeholmssjön.

Reduktionsfiske
Näringsrika sjöar som Snogeholmssjön har problem med återkommande algblomningar, dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet. Syftet med reduktionsfiske är därför att få bukt med problemen genom att ta upp så mycket ”skräpfisk” som möjligt, samtidigt som rovfisk släpps tillbaka.

Fisk som Kävlingeåns vattenråd vill minska till antal är bland annat:

  • brax
  • mört
  • löja

Balans i fiskesamhället behövs
Genom reduktionsfiske kommer vattenkvaliteten i sjön att förbättras då antalet mekanismer i sjön börjar verka positivt när balansen i fiskesamhället förskjuts mot dominans av rovfisk istället för skräpfisk.

Metoden används numera allmänt för att förbättra vattenkvalitén i övergödda sjöar. Tillvägagångssättet har använts i Sövdesjön, Ringsjön, Finjasjön och Häckebergasjön.

Goda resultat i Sövdesjön
Under 2018 och 2019 genomfördes reduktionsfiske i Sövdesjön och där blev resultatet lyckat. Kävlingeåns vattenråd följer nu upp reduktionsfisket med fortsatta provfisken under 2020 och 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2023