Dags för tobaksfria veckan

Bild på ett träd med texten Visste du att det behövs ett helt träd för att göra 15 paket cigaretter?

Under vecka 47 varje år uppmärksammas den tobaksfria veckan. Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

I Sjöbo är ANDTS (=alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar) ett prioriterat arbetsområde. Arbetet genomförs bland annat genom kampanjer och informationer till vuxna, ungdomar och barn. Det finns en arbetsgrupp som arbetar övergripande med frågan i kommunen. Gruppen träffas 4-5 gånger/år. Arbetsgruppen är sammansatt av olika professioner och kan ses som en hjälpande i hand i frågor som rör ANDTS.

Film ska få ungdomar att inte bruka tobak

Sommaren 2019 hade kommunen två ungdomar som arbetade fram ett informationsmaterial gällande det tobaksförebyggande arbetet. Selma Jönsson och Gabriel Skog från Sjöbo, går andra året på gymnasiet. Under tre veckor under sommaren ingick de i ett projekt, med uppgift att jobba för att minska tobaksbruket bland barn och unga. Ungdomarna valde att ta fram en film, då de anser att det är det bästa sättet att nå ut med sin information. Filmen som är resultatet av deras arbete kan ni ta del av på vår facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att vi alla i kommunen på alla nivåer och i alla förvaltningar funderar kring hur vi kan bidra i denna viktiga hälsofråga. Vad kan just du göra?

Bakgrund:
2005 skrev Sverige under tobakskonventionen. När Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 var den världens första internationella konvention om en folkhälsofråga. Konventionen har bidragit till en genomgripande förändring av synen på tobak. Idag finns kunskap och medvetenhet om att tobak berör oss alla – frågan handlar om global politik, internationell utveckling, samhällsekonomi, folkhälsa och sociala frågor.

Nästan en miljard människor i världen röker varje dag och omkring 80 procent av dem lever i låg- och medelinkomstländer. Tobaksbruk dödar mer än sex miljoner människor per år i världen och orsakar enorma kostnader för sjukvård och förlorad produktivitet. Tobaksindustrin orsakar dessutom stor miljöförstöring, på grund av sitt giftiga avfall. Att minska tobaksbruket är viktigt för att nå en hållbar utveckling.

I Sverige minskar andelen rökare, men fortfarande är omkring tio procent av befolkningen dagligrökare. Det påverkar ekonomin och på sikt också hälsan hos individen men medför även kostnader för samhället i stort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2020