Nya ressätt testas i Sjöbo kommun

Bild

Det kommande året kommer Sjöbo- och Tomelilla-bor ha möjlighet att testa nya hållbara sätt att resa på. Både i centralorterna och ute i byarna.

Det handlar om inte mindre än sju koncept som ska startas upp, testas och utvärderas. Koncepten har tagits fram under våren tillsammans med en fokusgrupp bestående av engagerade privatpersoner och efter en rad dialogmöten med olika mobilitetsaktörer och företag.

Syftet är att lära sig mer om hållbart resande och vad som skulle kunna fungera på mindre orter.

De sju koncepten är:

  1. Testcykla
  2. Bilpool din by
  3. Grannbilen
  4. Samåkning
  5. Liftarhållplats
  6. Bilutmaningen
  7. El-scootrar

Tescykla

Projektet har redan smygstartat med konceptet ”Tescykla” under sommaren och under hösten kommer fler koncept och testperioder startas upp, anpassade efter de intresseanmälningarna som kommer in under sommaren. Skulle intresset vara mycket lågt för något koncept kan det väljas bort för att kunna satsa mer på de koncept där intresset är som störst.

Bilutmaningen

Bilutmaningen är lite av ett hopkok av allihop. Där erbjudas kartläggning och rådgivning till några hushåll som antar utmaningen att klara sig på en bil under en månads tid och dela med sig av sin upplevelse.

”Många hushåll har två eller fler bilar för att klara livspusslet. Samtidigt så körs det många korta sträckor, som troligen hade kunnat ersättas med ett annat färdsätt, som cykel, bildelning eller genom samåkning, och vissa bilresor hade nog gått att planeras bort helt och hållet också”, säger Frida Tiberini, EU-samordnare och projektledare i Sjöbo och Tomelilla.

Del av Mobilitet på tvärs

Testerna genomförs och utvärderas inom ramen för Sjöbo och Tomelillas case i ”Mobilitet på Tvärs”, ett stort EU-projekt som görs i samarbete med totalt 17 skånska och danska partners.

Läs mer om Mobiltet på tvärs på sjobo.se/mpt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Följ gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2021