Suicidpreventiva dagen den 10 september

Tecknad bild av händer som tillsammans formar ett hjärta

Idag är det suicidpreventiva dagen. Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Så här arbetar Sjöbo kommun aktivt för att förhindra självmord.

En fråga för hela samhället

Sjöbo kommuns Folkhälsomål för 2021 är

  • Minska antal självmord per 100 000 invånare.

Samtliga förvaltningar i kommunen arbetar aktivt med folkhälsomålet. Aktiviteterna varierar beroende på verksamhet, men syftet är att främja hälsa, förbygga ohälsa och minska suicid.

Exempel på genomförda aktiviteter i kommunen

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. Insatsen genomförs i helklass och genom dialog, reflektion och lek ökar elevernas kunskap om psykisk hälsa. YAM genomförs i åk 8.

Första hjälpen till psykisk hälsa

Inom vård- och omsorg utbildas medarbetare i MHFA, Första Hjälpen till psykisk hälsa. Målet med programmet är att rädda liv genom att öka kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Huvudmålet är att lära sig hur du möter/bemöter en person som är i kris och/eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Utbildning om psykisk hälsa

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Tekniska förvaltningen genomför utbildningen tillsammans med RF-SISU Skåne.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2021