Fabriksgatan stängs av för genomfart

Arbetet påbörjas den 17/11 och beräknas vara klart i december.

Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Fabriksgatan pågår för fullt.

Korsningen Terrassgatan/Fabriksgatan ska höjas upp för dämpa hastigheten och på så sätt öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Arbetet innebär att korsningen samt Fabriksgatan stängs av för genomfart från och med imorgon den 17/11.
Arbetet med korsningen beräknas vara klart i december.

All trafik till fastigheterna på Fabriksgatan, delen Södergatan - Terrassgatan, och Östra Bangatan sker från Södergatan.
Övrig trafik till närområdet sker via alternativa gator.

Karta över vägavstängning

Karta över vägavstängning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2021