Grillplats och utegym fick de boendes röster

porträtt Magnus Weberg kommunstyrelsens ordförande

I Sövde får badplatsen grill- och sittplatser och i Blentarp byggs ett utegym. Det är två av de vinnande förslag som invånarna lagt fram och röstat på i landsbygdsutvecklingsprojektet, där Sjöbo kommun står för pengarna och genomförandet.

Stort intresse och engagemang

- Jag tycker att det är jätteroligt att det varit så stort intresse, säger Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande, om landsbygdsutvecklingsprojektet. Vi fick in många bra förslag från område 1 och engagemanget har varit, och är fortsatt stort.

Sjöbo kommun ger de boende på landsbygden inflytande över en medborgarbudget, för att utveckla orten där de bor. Den som är skriven på landsbygden i Sjöbo kommun får lämna förslag som kan göra platsen mer attraktiv, trygg och trivsam. Förslaget ska dessutom stärka framtidstron hos dem som bor i området, samt förbättra eller skapa en ny mötesplats. Medborgarbudgeten är på 1,5 miljoner kronor, som de olika byarna inom ett område ska dela på.

Grillplats och utegym

I första etappen har de som är skrivna i Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, samt orternas omnejd, lagt förslag och röstat. I Sövde fick förslaget som innebär att ytan ovanför badplatsen utvecklas med grillplatser och sittplatser, samt att parkeringen struktureras om så att det blir en mer organiserad parkering, flest röster. I Blentarp vann förslaget att det byggs ett utegym i anslutning till elljusspåret, på den befintliga gräsytan vid Sjöströms väg. Kommunstyrelsen har nu beslutat att avsätta vardera 500 000 kronor till att förverkliga förslagen.

Det pågår diskussioner med representanter från Knickarp om att skapa en samlingsplats, och med Karup om att skapa en lekplats i området.

Dags för nästa område

Nu är det dags för nästa område - Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad med omnejd - att lämna förslag och sedan rösta.

- Det värmer att se den stora bygemenskap som finns på vår landsbygd, och det känns riktigt bra att Sjöbo kommun kan förverkliga några av alla de önskningar och förslag som lämnas in, säger Magnus Weberg.

All information om hur man lämnar förslag och röstar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2022