Utveckla vår landsbygd!

Tullesboallén i Bjärsjöladugård väg allé ung tjej kör moped

Sjöbo kommun vill att du som bor i Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Lövestad, Vanstad, Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård och Öved, samt alla byarnas omnejd, ska vara med och utveckla din hemort. Vilka förbättringar av den fysiska miljön vill du att vi ska utföra?

Var med och förbättra din by

Sjöbo kommun vill ge dig på landsbygden inflytande över en medborgarbudget, för att utveckla orten där du bor. Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna in förslag och bestämma vad pengarna ska användas till! År 2022 – 2024 är budgeten 1,5 miljoner kronor per område.

Max 500 000 kronor per projekt

Projekten som föreslås får inte kosta mer än 500 000 konor att genomföra. Åtgärderna ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med det menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

För att förslagen ska vara möjliga att genomföra, är det viktigt att kommunen antingen äger eller har rådighet över marken genom exempelvis arrende. Vissa områden är svåra för kommunen att ändra eller hantera - till exempel mark som ägs av privatpersoner eller företag, samt vägar eller cykelleder som är Trafikverkets område.

Minst 200 000 kronor per projekt

Alla byar där kommunen äger eller har rådighet över marken genom exempelvis arrende, ska få ta del av pengarna. Om inga förslag kommer in fördelas pengarna mellan de övriga byarna i ansökningsområdet.

Först ut är område 1

Nu kan du som bor i Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby samt orternas omnejd, lämna förslag på hur du vill utveckla din närmiljö. Välkommen att lämna förslag!

Tre ansökningsområden

Kommunen är indelad i tre ansökningsområden, där ett område per år kan söka utvecklingspengar. Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de tre områderna. År 2022 – 2024 är budgeten 1,5 miljoner kronor per område.

Område 1, röstning 2021 och genomförande 2022

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, med omnejd

Område 2, röstning 2022 och genomförande 2023

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Område 3, röstning 2023 och genomförande 2024

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga, med omnejd