Utveckla vår landsbygd!

Tullesboallén i Bjärsjöladugård väg allé ung tjej kör moped

Landsbygdsutvecklingsprojektet går in i slutfasen - område 3 har avslutat sin röstning! Några projekt i område 1 och 2 är klara, andra är fortfarande under produktion.

områdeskarta indelning landsbygdsutvecklingsprojektet

Tre ansökningsområden

Kommunen är indelad i tre ansökningsområden, där ett område per år kan söka utvecklingspengar. Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de tre områderna.

Område 1, har röstat, vinnande projekt klara

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, med omnejd

Område 2, har röstat, arbete pågår med de vinnande förslagen

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Område 3 - har röstat, arbete pågår med de vinnande förslagen

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga med omnejd