• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Sjöbo kommun vidtar åtgärder för att säkra vårdpersonalens semestrar

Sjöbo kommun vidtar åtgärder för att säkra vårdpersonalens semestrar

Bild

Bemanningssituationen inför sommaren är ansträngd inom vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun. Rekryteringen av vikarier inför sommarsemestrarna inleddes redan i februari och pågår fortfarande.

Avlasta och hjälpa till

Sjöbo kommun saknar i dagsläget fortfarande ett 30-tal tjänster och det pågår ett arbete för att säkerställa medarbetarnas möjligheter att få ut sina semestrar. Prioriterat är att hitta fler personer att anställa och kommunen kommer att anställa löpande under hela sommaren. Dessutom undersöks hur personal utan erfarenhet av vårdarbete kan bidra till att avlasta och hjälpa till för att lösa situationen och ge kunderna den hjälp man har rätt till.

Fast personal ska premieras

Efter en lång ansträngande tid med pandemi och dess konsekvenser, anser Sjöbo kommun det är mycket viktigt att medarbetarna får ut sin välbehövliga och lagstadgade sommarsemester. Därför tas ytterligare ett steg för att lösa sommarens bemanningssituation. Vård- och omsorgsförvaltningen Sjöbo kommun har slutit överenskommelse med Kommunal att premiera de anställda som bidrar till att lösa bristen på personal i sommar. Detta innebär att redan anställda medarbetare som tar extra pass eller flyttar sin egen semester till annan period än semesterperioden i syfte att lösa situationen erbjuds särskild ersättning.

Extra ersättning

Överenskommelsen mellan Sjöbo kommuns vård- och omsorgsförvaltning innebär:

  • För de arbetstagare som flyttar en vecka av sin lagstadgade semester utanför perioden för sommarsemestern får ersättning för första veckan på 6 864 kr, samt för efterföljande flyttade veckor 5 872kr. Detta kan även gälla personer som tagit enstaka dagar om den flyttade veckan hjälper arbetsgivaren med bemanningen.
  • Alla arbetstagare som vikarierar för ledig kollega utöver sin ordinarie anställning, får ersättning med som lägst 240 procent timlönen per arbetad timme och som högst då man arbetar veckoslut med 480 procent av timlönen.

- Bästa lösningen är självklart att hitta fler att anställa. Detta pågår men fler åtgärder krävs. Kommunens förhoppning är att höjda ersättningarna kan motivera redan anställda att ta några extra pass så att alla medarbetare inom vård- och omsorg kan få sin så välförtjänta semester. Det behövs efter tuffa år med pandemin, säger Eva Gustafsson, förvaltningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2022