Utegymmet i Blentarp är klart

Bild

Utegymmet i Blentarp står nu färdig att användas. Gymområdet kommer att göras mer tillgänglighetsanpassat under hösten med gummiliknande mark på vissa delar. Välkommen att träna!

Landsbygdsutveckling

Boende på landsbygden engageras i att delta i utveckling av den egna hemorten. Det handlar om förbättringar av den fysiska miljön. Utegym i Blentarp var ett av de vinnande förslagen i område 1, tillsammans med utveckling av Saltsbjer, grillplats utan tak i Knickarp och ett område anpassat för barn och lek i Karup.

Fler projekt på gång

Under hösten 2023 kommer grillplats utan tak att anläggas i Knickarp. På gång är även utegym i Öved och Bjärsjölagård samt en grillplats med tak i Vollsjö.

Under utredning är fortfarande ett område anpassat för barn och lek i Karup.

Läs mer om Landsbygdsutvecklingen

Mer information om indelningen av landsbygden i tre områden och vilka orter som ingår. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023