Snogeholms slott vinner Sjöbo kommuns arkitekturpris

Vinnare av 2023 års arkitekturpris - renoveringen av Snogeholms slott

Vinnare av 2023 års arkitekturpris - renoveringen av Snogeholms slott

Genom varsam renovering bevaras och förädlas ett av våra kulturarv till framtida generationer. Det tycker Sjöbo kommun är väl värt att prisa.

Återställa och modernisera

I fredags hölls Byggforum, en branschdag för byggsektorn i Sjöbo kommun, och då delades årets arkitekturpris ut. Vinnaren Snogeholms slott ägs av Knut Borg och har under mer än tio år varsamt renoverats både invändigt och utvändigt. Målet med renoveringen har varit att återställa det som har förvanskats i tidigare renoveringar men även att uppfylla hårdare krav på till exempel ventilation, brandsäkerhet och tillgänglighet.

Motivering

En jury bestående av tjänstepersoner med arkitektkompetens och en arkitekt från Form- och Design Center i Malmö har besökt de nominerade projekten och sedan föreslagit Snogeholms slott som vinnare för Samhällsbyggnadsnämnden med följande motivering:

Att utan krav från myndigheter varsamt återställa och uppgradera en privatägd fastighet med denna ambitionsnivån är en stor gärning för Sjöbo kommun och våra kulturmiljöer. Att låta arbetet ta tid, använda sig av yrkesskickliga hantverkare och tålmodigt hitta lösningar på moderna problem är ett föredömligt exempel på hur förvaltning av vårt och kommande generationers kulturarv kan ske. Snogeholms strövområde är ett av kommunens populäraste rekreationsområden och slottet ett landmärke i detta. Att det och alla detaljer som tillhör det nu tas om hand så varsamt är en unik insats och väl värt att prisas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023